| | | | |

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cách xóc đĩa luôn thắng                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
Cách xóc đĩa luôn thắng              - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Cách xóc đĩa luôn thắngThông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

Cách xóc đĩa luôn thắng- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

Cách xóc đĩa luôn thắng- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

Cách xóc đĩa luôn thắng- Giấy khai sinh (bản sao)

Cách xóc đĩa luôn thắng- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Cách xóc đĩa luôn thắngQuy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

Cách xóc đĩa luôn thắng- Phòng Công tác Chính trị &SV

Cách xóc đĩa luôn thắngTrong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

Cách xóc đĩa luôn thắng- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Cách xóc đĩa luôn thắng20 ngày

Cách xóc đĩa luôn thắngMẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Cách xóc đĩa luôn thắngKiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Cách xóc đĩa luôn thắngRa Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

Cách xóc đĩa luôn thắng- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

Cách xóc đĩa luôn thắng- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Cách xóc đĩa luôn thắngĐầu học kỳ năm thứ 2

Cách xóc đĩa luôn thắngKhông cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Cách xóc đĩa luôn thắngRà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

Cách xóc đĩa luôn thắng- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

Cách xóc đĩa luôn thắng- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Cách xóc đĩa luôn thắngTrong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Cách xóc đĩa luôn thắngThanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Cách xóc đĩa luôn thắngGhi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí HT HKII 19-20 1146 7/28/2020 8:44:35 AM
Học bổng KKHT HKI 19-20 và TCXH HKII 19-20 1146 7/28/2020 8:34:44 AM
QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020 990 11/26/2019 4:44:12 PM
 QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020
QĐ và danh sách Học bổng KKHT HKII năm học 2018-2019 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020 990 11/26/2019 4:02:53 PM
 Học bổng KKHT HKII năm học 2018-2019 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020
05 suất học bổng VALLET được trao cho sinh viên năm 2019 990 9/12/2019 2:31:12 PM
 05 suất học bổng VALLET được trao cho sinh viên năm 2019
Quyết định và DSSV khen thưởng tuyển sinh năm 2019 990 9/12/2019 2:26:08 PM
 Quyết định và DSSV khen thưởng tuyển sinh năm 2019
Quyết định và DSSV được khen thưởng khóa học K57(ĐH) và K58(CĐ) 990 9/12/2019 2:14:16 PM
 Quyết định và DSSV được khen thưởng khóa học K57(ĐH) và K58(CĐ)
Quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018-2019 990 9/12/2019 1:59:57 PM
 Quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018-2019
Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019 990 5/8/2019 9:40:09 AM
 Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019
Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHT&TCXH 2018-2019 990 5/8/2019 9:34:39 AM
 Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHT HKI 2018-2019 Và TCXH HKII2018-2019
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 55 tin)