| | | | |
  
Tiêu điểm
Minimize

HỌC TỐT - THI NGHIÊM TÚC

  
Liên kết Website
MinimizeCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC KHÁNH HÒA  
Liên kết đào tạo
Minimize
-----------------------------------------------

 
  
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG ĐÀO TẠO
Minimize
   Chào mừng bạn đến với Website Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Nha Trang


Tin Tức - Sự Kiện
Minimize
 
Các điều cần quan tâm và chú ý thực hiện 9/13/2020 2:31:18 PM
 
9/25/2018 8:14:11 AM
 
Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm 9/13/2020 2:55:39 PM
 
Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm 2021, 2020, 2019, 2018 và 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang. 4/27/2017 1:49:40 PM
 
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT - BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo Giáo dục Mầm non; Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ - ĐHNT ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính năm 2020, cụ thể như sau: 6/1/2020 10:30:44 AM
 
** 10/11 (7g30): Tập huấn sư phạm số trực tuyến. ** 14/11 (7g30): Hội nghị CBVC cấp Trường NH 2020-2021. ** 18/11 (14g00): Họp thảo luận về cấu trúc và khối lượng CTĐT. ** 25/11 (14g00): Giao ban công tác sinh viên.** 30/11 (7g30): Họp giao ban công tác tháng. 11/17/2020 11:24:47 AM
  
Thông báo
Minimize
11/17/2020 11:09:49 AM

10/27/2020 7:48:09 PM

10/27/2020 7:45:19 PM

10/26/2020 5:00:30 PM

10/23/2020 7:39:46 AM


Xem tiếp
  
Hệ thống nội bộ
Minimize
 
 
Mail@ntu.edu.vn

  
Góc học tập
Minimize
 
  
Thống kê truy cập
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: Trần Thái Sơn_Phòng Đào tạo
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 3

People Online People Online:
Visitors Visitors: 16
Members Members: 0
Total Total: 16

Online Now Online Now: